Yayınlar

Cinsiyet Geçiş Ameliyatları

Resim
Cinsiyet geçiş ameliyatları günümüzde çok fazla olmazsa da oldukça tercih edilen ve yapılan ameliyatlardan biridir.  Bu iş dışarıdan bakıldığı kadar magazinsel değildir.  Ayrıca çok da basit bir süreç değildir.  Cinsiyet geçişi basit bir durum değildir.  Öncelikle bunun gerçekleşebilmesi için zorunlu ve temel olan koşulları karşılamak gerekir.  Bunların olmaması durumunda böyle bir sürecin başlaması mümkün olmaz.  Olması gereken zorunlu şartlar şunlardır;

·18 yaşını doldurmuş olmak ·Mahkeme kararı ile böyle bir ameliyatın olmasına izin verilmesi ·Evli olmamak Tercih edilecek cinsiyetin ruh sağlığı açısından onu zorunlu halde bırakmış olması

Türkiye'de Cinsiyet Geçişi Ameliyatları
Türkiye'de cinsiyet geçişi ameliyatını yaptırmak ve cinsiyet geçişi sağlamak oldukça zor bir süreçtir. Koşulları Avrupa ülkelerine göre daha ağırdır. Avrupa'da bu çok daha basit bir şekilde yapılır. Öncelikle nüfus müdürlüğüne gidilerek cinsiyet değişiklik için dava açılması gerekir. Dava açıldık…

Cinsiyet Geçiş Süreci

Resim
Cinsiyet geçiş süreci diye adlandırılan dönem belli aşamalardan meydana gelmektedir.  Trans olan bir kişide belli aşamaları takip ederek kendi yeni yaşam kimliğini kazanmış olur.  Bunun için belirli aşamalar vardır.  Cinsiyet geçiş sürecindeki 1. Aşama trans olan kişi öncelikle yönelmiş olduğu cinsiyet kimliğini tam olarak oturtmaya çalışmasıdır.  Bunu çevresindekilerle paylaşması ve tercih ettiği kimliği insanların görmesini sağlaması gibi adımlar atmaktadır.  
Ancak özellikle Türkiye'de bu durumda birçok sorunla karşılaşılır. Kendini kabul etmenin ötesinde yakın çevresindeki kişilerin onun yeni kimliğini kabul etmesi için oldukça zorlanmakta ve bunun için mücadele etmektedir. Dolayısıyla bu süreç en sancılı süreçtir ve bu süreçte kişi kendini suçlu yalnız ve endişeli olarak hisseder.
Cinsiyet Geçiş Sürecinde İkinci Evre
1 evrede olan sancılı sürecin ardından kişi ailesi ile birlikte yaşıyorsa veya ailesine ekonomik olarak bağlıysa aile ile bu konuda mücadele edebileceği sıkıntıl…

Cinsiyet Davası Nasıl Açılır

Resim
Cinsiyet değişikliği davası Türkiye'de 2 farklı biçimde yürütülmektedir. 
Birinci Aşama
Türk ceza kanunda belirtildiği gibi trans olan kişi mahkemeye cinsiyet değişikliği için izin alır. İzin alabilmesi için istenen şartlara sahip olması gerekir. Şartlar şunlardır; ·18 yaşını doldurmuş olması ·Evli olmaması ·Gerçekten bir fiziksel yapıya sahip olması ·Cinsiyet değişikliği tercihi yaparken ruh sağlığının yerinde olması ·O andan itibaren çocuğu olamayacağını da kabul etmesi Bütün bunları içeren resmi sağlık kurulu raporuyla mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme başvuruyu değerlendirip izin verdikten sonra sürecin ikinci aşaması gelmektedir. 
İkinci Aşama
İkinci aşama, kişinin ameliyat olması, ameliyat olduktan sonra mahkemeye nüfus kaydının düzeltilmesi için başvuru yapması gerekir. Mahkemeyi aldığı raporlarla cinsiyeti konusunda ikna etmesi. Bu rapor sonucunda ise hâkim bu konuda kararını vermesi gerekir. Bu karar hâkim ve nüfus müdürlüğü tarafından temiz edilmediği için hâkim davanın ona…